Polven nivelrikko

Polven nivelrikko on jatkuvaa ja kehittyy monien vuosien ajan. Polven nivelrikon aiheuttaa polvinivelen ruston kuluminen. Rusto sisältää proteiinia ja toimii eräänlaisena "tyynynä" polven luiden välissä. Nivelkulumaa kutsutaan myös degeratiiviseksi artroosiksi. Polvikipuja on yli sata tyyppiä, ja nivelkuluma on niistä tavallisin. Se alkaa usein 40-vuoden iässä ja pahenee iän myötä. Nivelkulumasta kärsivät naiset miehiä useammin, ja sitä esiintyy naisilla myös nuoremmalla iällä.

On olemassa tiettyjä yhteyksiä tiettyihin kovin monotonisiin ammatteihin, joissa kyykätään, kiivetään tai nostetaan raskaita kuormia jatkuvasti. Nivelrikolle altistuvia ammatteja ovat esimerkiksi palomies, maanviljelijä ja telakkatyöntekijät. Reilusti ylipainoisilla on myös suurempi riski, kuten henkilöt, jotka eivät pidä kehoaan kunnossa esimerkiksi liikkumalla tai tavallisella urheilulla. Huippu-urheilu, jossa vammojen riski on suuri, muodostaa taas selvän riskiryhmän. 50 % niistä, joilla on ollut nivelkierukka- ja/tai ristisidevamma, ovat saaneet nivelrikon 15-20 vuotta myöhemmin. Ikävä kyllä ei voida havaita pienempää nivelrikon riskiä niillä, joiden nivelkierukka- tai ristisidevammaa on hoidettu leikkauksella.

Oireet

Rusto vaurioituu nivelrikossa. Polven nivelrikkoa on kahta eri tyyppiä: primaarista ja sekundaarista, tavallisesti puhutaan näiden yhdistelmästä. Nivelen yksipuolinen rasitus, aikaisempi nivelvamma sekä ylipaino ovat riskitekijöitä, joskin myös sukupuolella, iällä ja perimällä on vaikutus.

Oireet

  • Kipu kuormituksessa
  • Kipu levossa
  • Rajoittunut liikkuvuus
  • Vaikeus ojentaa tai taivuttaa polvi kokonaan
  • Turvotus
  • Jäykkyys

Diagnoosin tekee lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilöstö, joka selvittää sopivan hoitovaihtoehdon. Nivelrikon rustomuutokset voidaan havaita nivelen tähystyksessä aikaisemmin kuin tavallisessa röntgenkuvassa. Röntgentutkimus, MR-tutkimus tai nivelen tähystys voidaan tehdä, kun diagnoosi on epäselvä ja/tai odotettu hoitotulosta ei ole saatu.

Hoito

Harjoittelu
Hyvä tieto on tärkein hoitomuoto. Valistunut henkilö, joka ymmärtää sairautensa ja tietää, miten harjoitella, on motivoituneempi suorittamaan harjoituksensa. Taidolla ja omahoidolla voidaan lieventää vaivoja ja hidastaa vaivojen pahentumisen etenemistä.

Tavallista urheilua harrastavalle suositellaan jatkamaan, ja harjoittelu ei muodosta riskiä nivelrikon syntymiselle tai jo olemassa olevan nivelrikon pahenemiselle. Lähes kaikki fyysinen aktiivisuus on sitä vastoin positiivista, minkä voi selittää sillä, että rusto, jolla ei ole verisuonistoa, saa ravintonsa siten, että paljon ravintoa sisältävää nivelnestettä puristetaan sisään ja ulos sekä rustokudoksen läpi ruston kompressiolla ja dekompressiolla harjoituksen aikana. Säännöllisesti tietylle kuormitukselle altistuvaa kudosta "treenataan", jotta se kestää tätä kuormitusta, minkä vuoksi säännöllinen liikunta ja harjoittelu on tärkeää sekä vahingoittuneille että terveille kudoksille ja nivelpinnoille.

Tukevat ortoosit
Nivelrikko aiheuttaa usein kipua polvinivelessä. Ortoosi voi lieventää tätä kipua, niin että päivittäinen aktiivisuus on mahdollista. Kun nivelrikko todetaan varhaisessa vaiheessa, joten sirompi, yksinkertaisempi ortoosi voi olla riittävä. Se stabiloi polven ja lieventää kipua puristamalla pehmytkudoksia ja parantamalla proprioseptiota. Vaativimmissa tapauksissa tarvitaan ortoosia, jossa on tukevat sivulastat, jotka stabiloivat ja jopa korjaavat polviniveltä, mikä jakaa kuormituksen niveleen ja siten lieventää polvikipua.

Kivunlievitys
Laihduttaminen auttaa ylipainoisia. Kivun ja vaivojen lievitykseen on myös lääkkeitä, jotta harjoittelu, mutta myös päivittäisten askareiden suorittaminen käyvät helpommin.

Kivunlievitystä voi saada myös akupunktiolla, TENS-hoidolla (transcutaneous electrical nerve stimulation) tai ultraäänihoidolla. Akuuteissa ja vakavissa vaivoissa niveleen annetaan yksi tai useampi kortisoni-injektio. Leikkaushoito voi olla tarpeellista pitkälle kehittyneessä nivelrikossa. Siinä yksi nivelpinta tai molemmat korvataan polviproteesilla.

Jos haluat lisää tietoa TENS-kivunlievityksestä, klikkaa tästä

Mitä voin tehdä itse?

Harjoitus on pitkäaikaisen hyödyn tärkeä edellytys. Pyydä fysioterapeutilta tietoa ja apua harjoitusohjelmasi laatimiseen. Neljän viikon pituinen harjoittelu yksilöllisesti laaditun ohjelman mukaan on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi vähentämään kipua ja jäykkyyttä sekä parantamaan toimintoja päivittäisissä askareissa. Nivelvaivoja varten on niin kutsuttuja nivelrikkokouluja, joiden puoleen voit kääntyä saamaan koulutusta ja omahoidon vinkkejä. Ota yhteyttä lähimpään terveyskeskukseen ja kysy, mistä löydät lähimmän nivelrikkokoulun.

LINKKI DONJOYN ERI NIVELRIKOSSA KÄYTETTÄVIEN ORTOOSIEN VALIKOIMAAN

Sivustolla polviapu.fi olevat tiedot eivät korvaa ammattimaista lääketieteellistä neuvontaa. Myöskään sivuston polviapu.fi sisältöä ei saa käyttää diagnoosin tai hoidon perustana, se on ainoastaan täydentävää tietoa.