Takaristisiteen vamma

Takaristisiteen paksuus on eturistisiteeseen verrattuna kaksinkertainen. Se estää sääriluuta liukumasta liian taakse suhteessa reisiluuhun. Takaristisiteen vammat ovat harvinaisia: niiden osuus kaikista ristisidevammoista on vain 10 prosenttia verrattuna eturististeen 90 prosenttiin.

AIHEUTTAJA
Säären etuosaan kohdistuva suora isku esimerkiksi liikenne- tai polkupyöräonnettomuudessa tai vastustajaan törmätessä. Myös polven yliojentuminen tai taivutus ääriasentoon voi aiheuttaa takaristisidevamman.

OIREET
Usein kipu on voimakasta mutta muut oireet, kuten turvotus ja epävakaus (instabiliteetti), ovat vähäisempiä.

DIAGNOOSI
Oikean diagnoosin jäljille voidaan päästä vammamekanismin eli vamman syntytavan kautta. Vamma todetaan esitietojen (oirekuvan), tutkimuksen ja magneettikuvauksen perusteella. Jos oireet ovat vähäisiä, vamman toteaminen voi olla vaikeampaa.

HOITO
Akuutissa vaiheessa takaristisiteen vammoja hoidetaan eturistisiteen tapaan elastisilla sidoksilla ja varhaisella tulehduskipulääkityksellä. Polvea voi kuormittaa kipurajaan asti. Jos kyseessä on yksittäinen takaristisidevamma, aluksi voidaan kokeilla konservatiivista hoitoa. Tällöin potilas käyttää 2-3 kuukauden ajan ortoosia, joka pitää sääriluun oikeassa asennossa, jolloin takaristiside paranee tiettyyn pisteeseen saakka. Tämän jälkeen aloitetaan fysioterapia. Jos nivelsidevammoja on useita tai polvi jää epävakaaksi konservatiivisen hoidon jälkeen, leikkaus voi olla tarpeen.

ENNUSTE
Ennuste on hoitomenetelmästä huolimatta hyvä, sillä takaristisidevammojen oireet ovat urheiluun palaamisen kannalta eturistisidevammoja vähäisempiä. Vammaan liittyy lisääntynyt nivelrikon (artroosin) riski.

Sivustolla polviapu.fi olevat tiedot eivät korvaa ammattimaista lääketieteellistä neuvontaa. Myöskään sivuston polviapu.fi sisältöä ei saa käyttää diagnoosin tai hoidon perustana, se on ainoastaan täydentävää tietoa.