Ristisidevamma

Polvessa on kaksi ristisidettä, etu- ja takaristiside. Ne stabiloivat polven yhdessä nivelkierukan, ulomman nivelsiteen ja lihasten kanssa.

Eturistisiteen repeämässä polvesta tulee instabiili, ja sääriluu voi liukua eteenpäin suhteessa reisiluuhun. Instabiliteetin huomaa vääntöliikkeinä urheilussa, mutta tietyissä tapauksissa myös tavallisessa arkipäiväisessä liikunnassa. Eturistisiteen vammat ovat tavallisempia tytöillä kuin pojilla. Vamma syntyy usein joukkuepeleissä.

Takaristisiteen repeämässä polvi liukuu taaksepäin suhteessa reisiluuhun. Tämä vamma on paljon epätavallisempi kuin eturistisiteen repeämä. Takaristisiteen vaurioitumiseen tarvitaan usein vakava vamma/onnettomuus, esimerkiksi liikenneonnettomuus.

Eturistisiteen vauriot syntyvät yleensä urheilussa, esimerkiksi tilanteissa, joissa alaraaja on vakaa suhteessa reisiluuhun. Tavallisia esimerkiksi jalkapallo-ottelujen taklauksissa, joissa pelaaja lähtee hyökkäämään jalat koukussa, tai sulkapallossa tai hiihdossa. Näissä tilanteissa on riski, että nivelkierukka tai nivelside vaurioituu.

Diagnoosin vahvistuminen ja vamman laajuus selvitetään polven MR-kuvauksessa (magneettiresonanssikuvauksessa). Lopullinen diagnoosi tehdään tutkimuksessa, jossa polviniveltä tarkastellaan polveen johdettavalla endoskoopilla (tähystys).

Koska polvessa on monissa tapauksissa muitakin vaurioita, näiden vaurioiden diagnosointi ja arviointi on tärkeää sopivan hoidon kannalta.

Oireet

Ristisidevammat syntyvät usein polven voimakkaassa väännössä, jalka on paikoillaan, ja polvi vääntyy keskelle. Ne ovat tavallisia myös kontaktilajeissa.

Kipu ja turvotus ilmenevät välittömästi akuutissa vammassa. Usein kipu on niin voimakasta, että polven liikuttaminen tai kuormittaminen on mahdotonta ja polvesta tulee instabiili.

Polvesta ei koskaan tule entistä ristisidevamman jälkeen. Vammat ovat pysyviä vaikeina tai lievinä. Ne koetaan usein polven muljahteluna tai hallinnan puutteena. Aikaisemmin leikattiin kaikki, joilla oli ristisiteen repeämä, mutta nykyään on monia, jotka elävät ristisidevammansa kanssa ilman leikkaushoitoa.

Eturistisiteen vamma voi aiheuttaa joillekin kroonista epävakautta. Yleensä sen syynä on aikaisempi ristisidevamma, jota ei ole hoidettu tai lääkitty. Se tuntuu usein siltä, että polvi pettää. Tämäntyyppisen vamman kipu ei yleensä ole kovin voimakas.

Hoito

Heti vamman jälkeen tarvitaan ensiapua, jotta vamman laajuutta voidaan rajoittaa ja antaa kivunlievitystä.

Ensiapu vahinkopaikalla - RICE-periaatteella

  • R - pidä jalka levossa (rest).
  • I - käsittele vahingoittunut alue kylmällä (ice)
  • C - aseta paineside vahingoittuneelle alueelle (compression)
  • E - pidä jalkaa kohoasennossa (elevated)

Leikataanko vai ei?

Jos lääkäri tai fysioterapeutti voi vetää alaraajaa epätavallisen pitkälle suhteessa reiteen, kyseessä on hyvin todennäköisesti eturistisiteen vamma. Aikaisemmin leikkaushoitoa tarjottiin nuorille sekä henkilöille, joilla on fyysisesti vaativa ammatti, kuten esimerkiksi huippu-urheilijoille ja käsityöläisille. Leikkaus on yksi tapa korvata vaurioitunut nivelside, mutta kaikki potilaat eivät tarvitse leikkausta.

Leikkausta suositellaan, kun halutaan palata kontaktilajeihin tai muuhun urheiluun/ammattiin, jossa polvi rasittuu voimakkaasti. Leikkauksen voi välttää, kun halutaan vain olla toimiva päivittäisessä elämässä ja hallita polvea. Riippumatta siitä, mihin tarvitaan pitkää ja tarkkaa kuntoutusta.

Tärkeää on vahvistaa lihasvoimaa ja saada takaisin polven hallinta. Se tehdään voimaharjoittelulla ja monilla tasapaino- ja koordinaatioharjoituksilla. Ristisiteen kuntoutukseen tarvitaan noin yksi vuosi, mutta se voi kestää kauemmin, jos eteen tulee muita ongelmia. Kun suunnittelet paluuta vaativaan urheiluun, tarvitset siihen yli vuoden.

Mitä voin tehdä itse?

Ensiapu vahinkopaikalla - RICE-periaatteella

  • R - pidä jalka levossa (rest).
  • I - käsittele vahingoittunut alue kylmällä (ice)
  • C - aseta paineside vahingoittuneelle alueelle (compression)
  • E - pidä jalkaa kohoasennossa (elevated)

Ota yhteyttä lääkäriin tai fysioterapeuttiin saadaksesi apua kuntoutusohjelmaan. On olemassa erityisiä harjoitteluohjelmia, jotka vähentävät ristisidevammojen riskiä. Harjoitteluohjelma keskittyy voimaharjoitteluun ja tasapainoharjoituksiin.

Hanki apua sopivaa polvitukea/ortoosia varten.

Miten DonJoyn 4-pisteortoosi suojaa polvea eturistisiteen repeämältä

Henkilöt, joiden polvessa on eturistisiteen repeämä, kärsivät anterolateraalisesta instabiliteetista, joka saa polven "pettämään".

Polven instabiliteettia on erittäin vaikea suoranaisesti estää ja kontrolloida, jos siinä on eturistisiteen repeämä.

Siksi DJO™:n ligamenttiortooseilla polvi vakautetaan epäsuorasti biomekaanisella 4-pisterakenteella.

4-pistejärjestelmä on todistettu kliinisesti tehokkaimmaksi tavaksi estää sääriluuta siirtymästä eteenpäin.

Vähentämällä tai estämällä tehokkaasti sääriluuta siirtymästä eteenpäin 4-pisteortoosi estää tai vähentää epäsuorasti anterolateraalista instabiliteettia (endorotaatiota) polvessa, jossa on eturistisiteen repeämä, ja auttaa palauttamaan vakauden.

LINKKI DONJOYN ERI NIVELSIDEVAMMASSA KÄYTETTÄVIEN ORTOOSIEN VALIKOIMAAN

Sivustolla polviapu.fi olevat tiedot eivät korvaa ammattimaista lääketieteellistä neuvontaa. Myöskään sivuston polviapu.fi sisältöä ei saa käyttää diagnoosin tai hoidon perustana, se on ainoastaan täydentävää tietoa.